Wpływ suplementu diety w postaci hydrolizowanego polisacharydu na biomarkery osób dorosłych z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby

Strona Główna / Wpływ suplementu diety w postaci hydrolizowanego polisacharydu na biomarkery osób dorosłych z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby
Badania
  • John E. Lewis , Steven E. Atlas, Oscar L. Higuera, Andrea Fiallo, Ammar Rasul, Ashar Farooqi, Olga Kromo, Laura A. Lantigua, Eduard Tiozzo , Judi M. Woolger, Sharon Goldberg, Armando Mendez , Allan E. Rodriguez oraz Janet Konefal
  • (red. dr Chris Gutch)
  • 2018

Głównym celem badania była ocena wpływu zhydrolizowanego polisacharydu, związku arabinoksylanu z otrębów ryżowych (RBAC), na biomarkery osób dorosłych z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby (NAFLD). W 90-dniowym randomizowanym badaniu klinicznym metodą podwójnie ślepej próby z użyciem kontrolowanego placebo, oceniano wpływ RBAC na morfologię krwi, enzymy wątrobowe, lipidy, markery stresu oksydacyjnego, cytokiny oraz czynniki wzrostu.

W badaniu wzięły udział dwadzieścia trzy osoby dorosłe z NAFLD, które przydzielono do jednego z dwóch warunków badania (n = 12 RBAC i n = 11 placebo), w czasie którego spożywały one 1 gram/dzień danego związku przez okres 90 dni. Pacjenci zostali poddani ocenie na początku badania oraz po upływie odpowiednio 45 i 90 dni. Nie zgłoszono żadnych skutków niepożądanych.

W porównaniu z grupą placebo, fosfataza alkaliczna w grupie RBAC uległa znacznemu zmniejszeniu (−3.1%; SD = 19.9; F[1, 19] = 5.1, p = 0.03). Procent monocytów (17,9%; SD = 18,3; F [1, 19] = 5,9, p = 0,02) i procent eozynofili (30,6%; SD = 30,5; F [1, 19] = 12,3; p <0,01) zwiększył się w grupie RBAC. IFN-γ (156%; SD = 131,8; F [1, 19] = 4,2, p = 0,06) i IL-18 (29,1%; SD = 64; F [1, 19] = 5,3, p = 0,03) uległy zwiększeniu w grupie RBAC w porównaniu z grupą placebo. Odnotowano także wzrost płytek krwi, neutrofili, stosunku limfocytów neutrofilowych, transferazy γ-glutamylowej i 4-hydroksynonenalu. Wykazano korzystny wpływ RBAC na kilka biomarkerów, które uzupełniają znane działania immunomodulacyjne RBAC, co może być obiecujące dla osób z NAFLD.

Napisz do nas

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, możesz skorzystać z formularza kontaktowego i napisz do nas.

Nie czytelne? Zmień tekst. captcha txt

Zacznij pisać a następnie naciśnij klawisz Enter aby wyszukać