Efekty działania suplementu diety na funkcje immunologiczne, wątrobowe i nerkowe u osób dorosłych z HIV

Strona Główna / Efekty działania suplementu diety na funkcje immunologiczne, wątrobowe i nerkowe u osób dorosłych z HIV
Badania

Najnowsze efekty działania suplementu diety z hydrolizowanego polisacharydu na funkcje immunologiczne, wątrobowe i nerkowe u osób dorosłych z HIV w randomizowanych badaniach klinicznych przeprowadzonych metodą podwójnie ślepej próby z użyciem kontrolowanego placebo

  • John E. Lewis, Steven E. Atlas, Muhammad H. Abbas, Ammar Rasul, Ashar Farooqi, Laura A. Lantigua, Frederick Michaud, Sharon Goldberg, Lucas C. Lages, Oscar L. Higuera, Andrea Fiallo, Eduard Tiozzo, Judi M. Woolger, Stephanie Ciraula, Armando Mendez, Allan Rodriguez oraz Janet Konefal
  • red. dr Chris Gutch
    2018

Głównym celem badania była ocena wpływu hydrolizowanego polisacharydu, związku arabinoksylanowego z otrębów ryżowych (RBAC), na funkcje immunologiczne, wątrobowe i nerkowe u osób z HIV. Dla potrzeb interwencji przeprowadzono sześciomiesięczne randomizowane badania kliniczne metodą podwójnie ślepej próby z użyciem kontrolowanego placebo.

Czterdziestu siedmiu uczestników z HIV þ poddanych stabilnej terapii przeciwretrowirusowej zostało włączonych i losowo przydzielonych do jednego z dwóch warunków badania (RBAC n 1-4 22 RBAC i placebo n 1-4 25), w czasie którego przyjmowali dziennie dawkę 3 gramów jednego z wymienionych związków przez okres sześciu miesięcy.

Uczestnicy zostali poddani badaniu na początku procedury oraz po upływie kolejnych 3 i 6 miesięcy obserwacji pod kątem CD4þ i CD8þ, enzymów wątrobowych i funkcji nerek. Nie odnotowano żadnych skutków ubocznych, natomiast markery wątroby i nerek prawie całkowicie pozostawały w normalnych granicach. Procentowa zmiana CD4þ była podobna dla grup placebo ((2,2%) i RBAC (.1 3,1%) po 6 miesiącach obserwacji.

Po 6 miesiącach, wartość CD8þ uległa zmniejszeniu w porównaniu do wartości wyjściowej w grupie RBAC (-5,2%), podczas gdy w grupie placebo odnotowano jej wzrost (þ77,8%; p 1⁄4 0,04). Stosunek CD4þ/CD8þ poprawił się klinicznie w grupie RBAC z wartości wynoszącej 0,95 (SD 1–40,62) na początku badania do 1,07 (SD 1–40,11) po 6 miesiącach, natomiast zmniejszył się w grupie placebo z 0,96 (SD 1–0,80) na początku badania do 0,72 (SD 1–40,59) po 6 miesiącach.

Nasze wyniki wykazały statystycznie istotny spadek wartości CD8þ i klinicznie istotny wzrost stosunku CD4þ/CD8þ w grupie RBAC w porównaniu z grupą placebo. Wyniki tego badania sugerują zatem, że działanie immunomodulacyjne i przeciwstarzeniowe RBAC jest obiecujące dla osób z HIV.

Napisz do nas

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, możesz skorzystać z formularza kontaktowego i napisz do nas.

Nie czytelne? Zmień tekst. captcha txt

Zacznij pisać a następnie naciśnij klawisz Enter aby wyszukać